Seçenekler içerisindeki asgari maliyet oranı (vergi, hizmet giderleri ve her türlü masraflar dahil olmak üzere) aylık basit %1,60, yıllık bileşik %20,91'dir. Yıllık maliyet oranı, vergi, hizmet giderleri ve her türlü masrafları içermektedir. Sigorta primleri kişinin alacağı kredi tutarı, konutun m2’si vb özelliklere göre değişeceğinden hesaplamalara dahil edilmemiştir.