Ürün ve Hizmet Ücretleri Ürün ve Hizmet Adı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tahsis Ücreti Kredi Tahsis Hizmeti %0,5 Kredi tahsisine ilişkin kredi anaparasının binde beşini aşmayacak oranında alınan ücrettir.
Ekspertiz Ücreti Ekspertiz Hizmeti Maliyeti kadar Yasal zorunluluk gereği yapılan ekspertiz işlemlerinde, SPK tarafından duyurulan Gayrimenkul Değerleme Ücreti, Resmi Kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, Gayrimenkul Bilgi Merkezi Payı ve KDV toplamı için ödenen masrafların toplamı tahsil edilir.
Taşınmaz Rehin Ücreti Taşınmaz Rehin Hizmeti 182 TL Yasal zorunluluk gereği yapılan ipotek tesis işlemlerinde, üçüncü kişilere ödenen masraftır.
Erken Ödeme Tazminatı Erken Kapama / Erken Ödeme / Kredi Yapılandırma Hizmeti %1 %2 Erken ödenen tutarın; kalan vadesi 36 aya kadar olan kredilerde %1’i, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde %2’si, erken kapama, erken ödeme veya kredi faiz oranında müşteri lehine mutabık kalınarak değişiklik yapılması durumunda tahsil edilir.
Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler İpotek Fek Hizmeti Maliyeti kadar İpotek fek işlemleri için tapuya ödenen harç ile belge setinin tapuya postalanması için ödenen masraftır. Tahsil edilecek masraf tutarı fek işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata göre belirlenir.
İhtarname Gönderimi Maliyeti kadar Tahsil edilecek masraf tutarı işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata göre belirlenir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler Vergi, Resim, Harç Maliyeti kadar Tahsil edilecek masraf tutarı işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata göre belirlenir.
Onaya Bağlı Bildirim Ücreti Kapama Yazısı Hizmeti 295 TL Müşterinin talebiyle hazırlanan kapama yazısı bildirim ücretidir.
Gecikme Bildirimi-SMS Maliyeti kadar Taksit ödeme gecikmelerinin SMS ile bilgilendirilmesi için alınan ücrettir.
En az otuz gün önceden mevzuatta belirtildiği şekilde artış bildirimi yapılır.
Gecikme Bildirimi-Mektup Maliyeti kadar 5 işgünü ve üzerindeki taksit ödeme gecikmelerinin mektup ile bilgilendirilmesi için alınan ücrettir.
En az otuz gün önceden mevzuatta belirtildiği şekilde artış bildirimi yapılır.
Arşiv - Araştırma Ücreti Arşiv - Araştırma Ücreti 49 TL İşlem tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş dokümanların talep edilmesi halinde alınan işlem ücretidir.