Kesin Başvuru
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belgeler
PAYLAŞ

TC Kimlik Numarasının yer aldığı Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport
Satın alınacak gayrimenkulün tapu fotokopisi (Konut projelerinde "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi")

Gelir Belgesi (çalışma şekline göre gereken belgeler aşağıdadır)

Ücretli çalışan iseniz;

 • Bordro veya maaş yazısı ve imza sirküleri

Şahıs firması veya sermaye şirketi sahibi/ortağı iseniz;

 • Vergi Levhası

Serbest çalışan iseniz (yevmiye usulü kazanç sahibi, dönemsel işçi veya tarım/çiftçilik gibi dolaylı gelir sahibi)

 • İşverenden alınmış gelir yazısı ve/veya banka hesap hareketi ve/veya gelirini ispatlayan diğer belgeler

Yatırım geliri (faiz/ kar payı geliri, gayrımenkul kira geliri ve diğer kiralama gelirleri) elde ediyorsanız;

 • Banka hesap hareketi veya tapu ve kira kontratı veya kira tahsilâtına ilişkin belge

Emekli iseniz;

 • Emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı örneği veya banka hesap hareketi

*** Transfer edilecek krediyle ilgili ek olarak mevcut kredinize ait geri ödeme tablosu talep edilir.

Yurt dışında yerleşik müşteriler için gerekli belgeler:

 • Aslı ibraz edilmek kaydıyla pasaport fotokopisi
 • Satın alınacak gayrimenkulün tapu fotokopisi
 • Son yıla ait resmi makamlardan alınacak gelir vergisi beyannamesi ve/veya son aya ait maaş yazısı veya bordro (Çalışılan firma yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.)
 • Vergi kimlik no kartı/ Yabancı kimlik no
 • Kefil veya müşterek borçlu var ise kefile ait belgeler de ayrıca istenir.
 • Tüm belgelerin Türkçe olması diğer dillerdeki belgelerin ise noter onaylı tercümesi ve apostilli bir kopyası olması gerekir.
 • DD Mortgage gerekli gördüğünde ek belgeler de talep edebilir.